06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Code 95

Transport

Training Omgaan met Agressie voor beroepschauffeurs (Code95)

GedragsAcademie is gecertificeerd door het CCV om in het kader van de richtlijn vakbekwaamheid de Code95 nascholing: Omgaan met Agressie te verzorgen (7 nascholingsuren).

Waarom een Agressietraining?

Uit onderzoek van TLN blijkt dat agressie richting bus- en vrachtautochauffeurs de afgelopen jaren is toegenomen. Steeds vaker worden zij geconfronteerd met ongeduld, schelden en soms geweld op de weg of bij klanten. Niet alleen dient u als werkgever maatregelen te treffen om uw medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen tegen agressie. Maar ook voor het welzijn van uw medewerkers is het belangrijk dat uw chauffeurs goed getraind de weg opgaan. Deze investering betaalt zichzelf terug, denk alleen maar aan een lager ziekteverzuim, gemotiveerd personeel, klantvriendelijke uitstraling en een uitstekend imago!

De training Omgaan met agressie voor beroepschauffeurs is een bijzonder interactieve dag waarbij inzicht, ervaren, veilig werken en professioneel handelen voorop staat. Daarnaast wordt ook specifiek aandacht besteed aan de dagelijkse praktijk van de chauffeur en agressie in het verkeer. Deze training is ISO gecertificeerd wat betekent dat u kwalitatief hoogstaande training inkoopt.

Mogelijke leervragen. Wat te doen…….

 • Met agressie in het verkeer?
 • Als een opdrachtgever je heel lang laat wachten voordat je de handtekening krijgt?
 • Wanneer je bij het afleveren van goederen uitgescholden wordt omdat je te laat bent?
 • Als collega’s jou standaard rotklussen geven?
 • Als de planner je op het laatste moment nog een klus wil geven?
 • Wanneer je bedreigd wordt omdat je de lading niet op juiste plek neerzet?

Voor wie

Taxi- bus- en vrachtwagenchauffeurs, maar ook planners en logistiek medewerkers ervaren deze training als zeer waardevol. De training is bedoeld voor iedereen die graag effectief lastig en agressie gedrag wil begrenzen zodat de kans op escalatie (agressief gedrag) minimaal is. 


Opzet training

In deze agressietraining leren de deelnemers effectief om te gaan met verschillende soorten ongewenst en agressief gedrag en hoe dit te begrenzen. Deelnemers worden in één dag getraind op de volgende onderdelen:

 • Wat is agressie, de theorie.
 • In hoeverre kun je agressie in het verkeer beïnvloeden?
 • Agressie herkennen, vormen van agressie.
 • Wat doet agressie met je? Omgaan met spanning.
 • Agressiepiramide, non-verbale signalen.
 • Inzicht in escalerende situaties.
 • Succesvol ombuigen of begrenzen van agressie met behoud van relatie.
 • Oefenen met praktijkcases


Werken met een trainingsacteur

De training wordt ondersteunt met een ervaren agressie trainingsacteur die je praktijksituatie realistisch neerzet. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training zodat de deelnemer er gelijk in de praktijk mee aan de slag kan. Immers, snel handelen is essentieel in het reduceren van agressie.
Wilt u naast agressie ook aandacht besteden aan de-escalerend handelen en nazorg? Dan adviseren wij u te kiezen voor de tweedaagse training Omgaan met agressie.


Doel van de training

Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. Na afloop van de eendaagse training “Omgaan met Agressie” heeft de deelnemer:

 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie.
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen.
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen met behoud van relatie. 


SOOB subsidie

Gedragsacademie is (Voorlopig) gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’. Transportondernemingen die aangesloten zijn bij de CAO beroepsgoederen vervoer kunnen voor deze training SOOB subsidie krijgen.

Indien nodig ondersteunen wij u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.’


Nadere informatie:

Aantal deelnemers: 6 – 12 personen
Duur: één dag met 7 nascholingsuren
Locatie: Vang! te Halsteren
Kosten: € 275,00 per deelnemer, excl. BTW en CCV kosten en incl. koffie/thee/lunch
Kijk op de agenda wanneer de eerstvolgende training is.


In-company training

De training wordt op maat gemaakt aan de hand van wensen van de opdrachtgever en de dagelijkse praktijk van de chauffeurs. De administratie rondom de CCV-registratie worden door ons geregeld. De training wordt gegeven op uw eigen locatie. Uiteraard kunnen wij ook een passende locatie voor u verzorgen.