06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Klachtenregeling

GedragsAcademie heeft een klachtenregeling. Indien u ontevreden bent over de geleverde dienst bestaat de mogelijkheid daarover een klacht in te dienen.

U kunt de klachtenregeling hier downloaden vanaf deze website.