06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Agressieprotocol

Opzetten  agressieprotocol

Een agressieprotocol omschrijft hoe uw organisatie omgaat met agressie op de werkvloer. Het agressieprotocol moet medewerkers handvatten geven zodat zij weten hoe ze moeten omgaan met agressie en zij ook weten hoe hun eigen organisatie met agressie omgaat.

Een agressieprotocol bevat in hoofdlijnen de volgende drie onderdelen:

  1. Preventie (veiligheid gebouw, eenduidig handelen etc.)
  2. Maatregelen tijdens incidenten (registratie, sancties, meldingen)
  3. Opvang en nazorg (1ste, 2de en 3de fase)

Deze onderdelen worden  vervolgens in sub-onderdelen (bij voorkeur) samen met de opdrachtgever en een kleine werkgroep besproken, uitgeschreven en geïmplementeerd. De afbeelding hieronder brengt duidelijk in kaart dat agressie-preventie een constant proces is.

 

De waarde van een goed agressie-protocol is dat medewerkers zich mentaal weerbaarder voelen en daardoor meer zelfvertrouwen hebben en zich veilig voelen.We bieden u ondersteuning in het opzetten van een adequaat agressieprotocol.

Tarief opzetten agressieprotocol

Een agressie protocol is altijd maatwerk en afhankelijk van de grootte van de organisatie en eventuele risico’s die er zijn. Totale kosten zijn mede afhankelijk van de mate waarop uw organisatie meedenkt en werkt aan het protocol. Ons advies is daarom ook: probeer een kleine werkgroep te vormen die meedenken- werken en schrijven. Dit scheelt arbeidsuren en verhoogt de kans dat het protocol omarmt en geborgd wordt binnen de organisatie.

Uiteraard maken we graag een offerte op maat voor u.