06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Mobbing

Pesten op de werkvloer

Het fenomeen ‘mobbing’ is vrij onbekend bij werkgevers in Nederland. Mobbing is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to mob’ en staat voor het proces waarbij een groep collega’s en/of leidinggevenden langdurig en gericht ongewenst gedrag uitoefenen op een collega-werknemer die geen verweer kan bieden. Een groot deel van de gepeste werknemers wordt er uiteindelijk ziek van.

Cijfers

In 2014 waren een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel. (cijfers TNO). Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld roddelen, rotklussen geven, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie.

Kosten

Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling. Ondanks deze torenhoge kosten heeft 50% van de bedrijven geen beleid ontwikkeld om pesten te voorkomen. ‘Werkgevers vinden het moeilijk om er iets aan te doen, omdat vervelend gedrag moeilijk in arbobeleid is te vangen’, aldus een onderzoeker. Het is geen populair onderwerp en ‘Het valt wel mee of dat speelt niet bij ons” is een veelgehoorde reactie van bedrijven.

Gevolg

Pesten op de werkvloer is vernederend tot op het bot. Indien een werknemer langdurig wordt blootgesteld aan pestgedrag kan hij al binnen enkele maanden PTSS ontwikkelen, ook zijn er verhalen bekend over zelfmoord. Uiteindelijk gaat dit ten koste van het functioneren van de werknemer en versterkt het gedrag van de groep. Op den duur kunnen fysieke en psychische klachten optreden.
Pesten op het werk verpest de werksfeer, de motivatie en arbeidsproductiviteit neemt af en het vergroot het risico op langdurig ziekteverzuim (burn-out), arbeidsongeschiktheid, juridische schadeclaims en aantasting van het bedrijfsimago. Het is daarom van groot belang dat de werkgever oog heeft voor de sociale veiligheid op de werkvloer en hier proactief op handelt.
De GedragsAcademie geeft op dit onderwerp advies, workshops en presentaties binnen het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

 

Klik op de agenda of neem contact op.