06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

E-learn training “Omgaan met verbale agressie”

 

E-learn training “omgaan met verbale agressie”

Deze training is een zgn. ‘Blended learning. Hier bieden wij uw medewerkers de theorie aan via e-learning. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om zichzelf online voor te bereiden op het praktijkgedeelte van deze training. Zij kunnen zelf bepalen wanneer, waar en in welk tempo zij de online cursus volgen. Daarna volgt er een dagdeel praktijkoefeningen op locatie. De training heeft een interactief karakter en is praktijkgericht.

Waarom een blended learning?

Trainingen kostten altijd tijd en uw medewerker is niet aanwezig die dag. Misschien moet u andere medewerkers extra inhuren wat weer extra kosten met zich meebrengt. Met een blended learning heeft u dit probleem niet. Medewerkers kunnen zich  voorbereiden op een tijdstip wat hen en u schikt. Daarnaast is blended learning de perfecte mix tussen een traditionele training en online leren.

Theorie | E-learning

In onze e-learning basistraining ‘Omgaan met verbale agressie’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wet- en regelgeving;
 • Agressie:
 • Begrip;
 • Oorzaken;
 • Vormen;
 • Impact;
 • Collegiale ondersteuning;
 • Nazorg en opvang;
 • Tussentijdse toets vragen.

De deelnemers krijgen een persoonlijke inlogcode voor de e-learning en kunnen de basistraining gedurende een maand in eigen tempo volgen. Gemiddeld duurt het doorlopen van de theorie 2,5 uur.

Praktijk | Klassikaal

Als alle deelnemers de digitale theorie succesvol hebben doorlopen, volgt de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met een ervaren trainingsacteur die gespecialiseerd is op agressie. De acteur zet je praktijksituatie realistisch neer. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training zodat de deelnemer er gelijk in de praktijk mee aan de slag kan. Immers, snel handelen is essentieel in het reduceren van agressie.

Doel van de training

Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. Na afloop van de eendaagse training “Omgaan met Agressie” heeft de deelnemer

 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie.
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen.
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen met behoud van relatie.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor mensen die zich geen houding weten te geven wanneer ze geconfronteerd worden met verbale agressie in hun (professionele) omgeving, en het moeilijk vinden om met agressieve mensen om te gaan.

Duur

Gemiddeld neemt de e-learning 2,5 uur in beslag. De praktijktraining duurt 1 dagdeel, dit word in overleg ingepland.

In-company training

Zijn er meerdere medewerkers die de eendaagse training Omgaan met agressie willen volgen? We komen graag bij u op locatie trainen!

 

Klik op de agenda of neem contact op.