06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Workshop pesten op de werkvloer

Signaleren van hinderlijk gedrag

 Een vorm van hinderlijk gedrag is pesten. Dit is een proces waarbij een groep collega’s en/of leidinggevenden langdurig en gericht ongewenst gedrag uitoefenen op een collega-werknemer die geen verweer kan bieden. Pesten op de werkvloer kost het bedrijfsleven jaarlijks miljoenen, verpest de werksfeer en brengt de veiligheid in gevaar.

Inhoud workshop

Tijdens deze workshop wordt het thema “Pesten op de werkvloer” in een bredere context geplaatst. Een werkomgeving waarin je je veilig, gerespecteerd en betrokken voelt, vergroot de motivatie en productiviteit van de werknemer en verkleint daarmee de kans op ongevallen, schades en ziekteverzuim.

Voelen al je medewerkers zich veilig? Komt pesten voor binnen je bedrijf en zo ja, wat kun je dan doen? Deze workshop is erop gericht je inzicht te geven over pesten, je te laten discussiëren over hinderlijk (pest)gedrag, wat je zelf als hinderlijk gedrag ervaart en welke rol je zelf kunt spelen om het uit te bannen.


Voor wie
 

De workshop is bedoeld voor directie, leidingevenden, HR medewerkers, OR en teamleiders.


Doel van de workshop

Na afloop van de workshop weten de deelnemers:

 

  • Wat de gevolgen zijn van Pesten op de werkvloer
  • De feiten over Pesten op het werk
  • Welke invloed zij zelf kunnen uitoefenen om pesten te voorkomen
  • Welke vormen van pesten er zijn
  • Verschil Pesten / Plagen
Daarnaast krijg je na afloop een tipkaart waarmee je op eenvoudige wijze alvast de eerste stappen kunt zetten voor een sociaal veilig werkklimaat binnen je eigen organisatie

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 6 – 12 personen
Duur: één dagdeel

 
Zijn er meerdere medewerkers die deze training willen volgen? We komen graag op locatie trainen!

 

Klik op de agenda of neem contact op.