06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Tweedaagse training

Leer om te gaan met Agressie in twee dagen

Meer diepgang en meer tijd en ruimte om specifieke vaardigheden goed te oefenen en te trainen. Dat zijn de belangrijkste verschillen met onze eendaagse agressietraining.

Opzet training

Daarnaast is de tijdens de tweede dag aandacht voor:

Veilig werken, hoe doe je dat?

 • Professionele houding tijdens agressieve situaties
 • Omgaan met fysieke agressie zoals slaan, spugen en schoppen
 • Klantvriendelijk werken
 • Conflicthantering
 • Hoe hou je je eigen emoties onder controle?
 • Samenwerken met collega’s in het agressiemoment
 • Ondersteunen / nazorg van collega’s na een agressie-incident

Doel van de training

Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. Na afloop van de tweedaagse training “Omgaan met Agressie” heeft de deelnemer:

 • inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie
 • kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen
 • voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen met behoud van relatie

Naast bovenstaande behaalde doelen heeft de deelnemer ook:

 • Ervaren hoe bepalend klantvriendelijk en professioneel handelen is in de communicatie
 • Kennis van veilig werken en hoe dit toe te passen in de praktijk
 • Voldoende kennis van het belang van goede nazorg en ondersteunen van collega’s
 • Meer gelegenheid gehad te oefenen met praktijksituaties

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 6 – 12 personen
Duur: twee (aaneengesloten) dagen van 9.30 – 16.00 uur
Locatie: extern of In-Company

Heeft u slechts een beperkt aantal medewerkers die getraind moeten worden dan is de open training het juiste alternatief!

Klik op de agenda of neem contact op.