06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

PSA

PSA

Alle factoren in het werk die stress kunnen opleveren voor een werknemer, worden aangeduid met de term Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Het gaat voornamelijk om werkdruk, agressie & geweld en pesten. PSA is al jaren één van de grootste arbeidsrisico’s in Nederland. Maar liefst een derde van het werkgerelateerde verzuim heeft te maken met PSA. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?

Inhoud workshop

Aanpak van PSA betekent dat medewerkers hun werk kunnen doen in een stressvrije en energiegevende omgeving. Dat leidt tot meer werkplezier en een hogere inzetbaarheid maar ook tot  minder fouten en dus tot een  betere patiëntenzorg.  Met deze workshop geven we antwoord op bovenstaande vragen. Praktisch en concreet, zodat u direct aan de slag kunt.

Goed geïnformeerd aan de slag

Na deze workshop bent u goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van PSA, over mogelijke meetinstrumenten en aanpak. U ben in staat om een gesprek te voeren met degene(n) die u ondersteunt of aanstuurt. En u weet wat u kunt doe als er signalen van PSA zijn, zowel direct als in een structurele aanpak.

Workshop

In deze interactieve workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kennis over PSA: de 3 pijlers werkdruk, agressie & geweld en pesten
  • PSA als onderdeel van beleid voor gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid
  • Herkennen van signalen
  • Bespreekbaar maken van PSA
  • Meetinstrumenten
  • Aanpak en interventies
  • Acties bij incidenten

U kunt vooraf praktijkvoorbeelden aandragen, deze worden in het programma verwerkt.

Voor wie

De workshop is bedoeld voor directie, leidingevenden, HR medewerkers, OR en teamleiders.

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 6 – 12 personen
Duur: één dagdeel

Zijn er meerdere medewerkers die deze training willen volgen? We komen graag op locatie trainen!

Klik op de agenda of neem contact op.