06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Eendaagse training

Omgaan met agressie
 

  Leer om te gaan met agressie en lastig gedrag in 1 dag (kan ook Code95)

  Vrijwel iedereen heeft wel eens te maken met intimiderend, uitdagend of zelfs agressief gedrag. Dit kan gebeuren in de privésfeer, in de openbare ruimte, maar soms ook op de werkvloer zoeken klanten of collega’s de grens op. Hoe reageer je in een situatie als de spanning te hoog oploopt? Wat zijn tips om te de-escaleren en lastig gedrag om te buigen? Hoe ga je om met frustratie, boosheid en onmacht van de ander of die van jezelf?

  Zorg voor een adequate aanpak van grensoverschrijdend en agressief gedrag!

  De eendaagse training is gericht op het vergroten van persoonlijke vaardigheden in het omgaan met agressie in het algemeen. De nadruk ligt op preventie, gesprekstechnieken, het juist inschatten van situaties, het tijdig stellen van grenzen en het de-escaleren van situaties die uit de hand dreigen te lopen. In sommige situaties spelen eigen emoties hoog op en loop je de kans om in een conflict je zelfbeheersing te verliezen. Voor het welzijn van jezelf, je medewerkers, maar ook het imago van je bedrijf is het van belang dat ongewenst, lastig en agressief gedrag tijdig wordt herkent en effectief wordt begrenst. Dit is te leren in deze eendaagse training “Omgaan met agressie”.

  Werken met een trainingsacteur

  De training wordt ondersteunt met een ervaren agressie trainingsacteur die je praktijksituatie realistisch neerzet. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training zodat de deelnemer er gelijk in de praktijk mee aan de slag kan. Immers, snel handelen is essentieel in het reduceren van agressie.

   

  Doel van de training 

  Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag.

  Na afloop van de eendaagse training “Omgaan met agressie” heeft de deelnemer:
  • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie.
  • Meer inzicht in eigen communicatie en gespreksvaardigheden
  • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen.
  • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen met behoud van relatie.

   Opzet training

   In deze agressietraining leren de deelnemers effectief om te gaan met verschillende soorten ongewenst en agressief gedrag en hoe dit te begrenzen. Daarnaast krijgen zij inzicht in hun persoonlijke voorkeurstijl. Deelnemers worden in één dag getraind op de volgende onderdelen: 
   • Wat is agressie, de theorie
   • Agressie herkennen, vormen van agressie
   • Wat doet agressie met je? Omgaan met spanning
   • Agressiepiramide, non-verbale signalen
   • De macht en kracht van communicatie
   • Inzicht in escalerende situaties met met de anderen zoals: klanten, ouders, leerlingen, collega’s, familie of buren 
   • Succesvol ombuigen of begrenzen van agressie met behoud van relatie
   • Oefenen met praktijkcases
   Voorafgaand aan de training wordt een inventarisatie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk, deze worden behandeld in de training. Wilt u naast agressie ook aandacht besteden aan social media, de-escalerend handelen en nazorg? Dan adviseren wij u te kiezen voor de tweedaagse training Omgaan met agressie.


   Voor wie 

   Deze training is bedoeld voor medewerkers die een verhoogde kans hebben geconfronteerd te worden met lastig en agressief gedrag en willen leren hoe hier effectief mee om te gaan. Ook is de training zeer geschikt voor mensen die vanuit een persoonlijke motivatie of nare ervaring wil leren om te gaan met lastig en agressief gedrag van anderen.

   Open training 

   Aantal deelnemers6 – 10 personen
   Tijd:  9.30-16.00 uur
   Locatie:  Gasterij de Heimolen in Rucphen
   Kosten: € 345,00 per deelnemer, incl. koffie/thee en heerlijke lunch
   Kijk op de agenda wanneer de eerstvolgende training is.

    

   E-learning learning

   Deze training kan ook als zgn. blended learning gevolgd worden. Met de blended learning “Omgaan met verbale agressie” bieden wij uw medewerkers de theorie aan via e-learning. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om zichzelf online voor te bereiden op het praktijkgedeelte van deze training. Zij kunnen zelf bepalen wanneer, waar en in welk tempo zij de online cursus volgen. Daarna volgt er een dagdeel praktijkoefeningen. De training heeft een interactief karakter en is praktijkgericht.

    

   In-company training

   Zijn er meerdere medewerkers die de eendaagse training Omgaan met agressie willen volgen? We komen graag bij u op locatie trainen! Indien gewenst kan de training ook opgesplitst worden in twee dagdelen. Neem in dat geval even contact met ons op.