06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Omgaan met agressie

 

Omgaan met Agressie

 

Geconfronteerd met korte lontjes, dreigers en driftkikkers? 

We hebben allemaal wel eens te maken met agressie. Soms privé, op straat, maar ook op de werkvloer heeft men in toenemende mate last ongewenst gedrag. De cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek van TNO wat in 2015 is gepubliceerd blijkt dat 1,6 miljoen werknemers geconfronteerd wordt met externe agressie door bijv. klanten, ouders, passagiers, patienten. Ruim 1 miljoen werknemers heeft last van interne agressie, pesten op werkvloer, ook wel
mobbing’ genoemd. Klik hier voor meer feiten en cijfers over Agressie op het werk.

 

Wanneer slaat een gewoon gesprek om en krijgt het een agressieve wending?

Door niet vroegtijdig en alert te reageren op ongewenst of agressief gedrag ontstaat er ruimte voor de ander om kwetsend en/of agressief te reageren en daarmee over je grens te gaan. Het is dus belangrijk agressie tijdig te herkennen en weten hoe dit duidelijk te begrenzen. Dit is te leren in een training. De GedragsAcademie verzorgt diverse trainingen en agressiereducerende ondersteuning op dit gebied.

 

Effecten van agressie en geweld

De schade die medewerkers kunnen oplopen door agressie worden vaak onderschat. Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, hebben meer angstgevoelens, slapen slechter, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden. De kosten als gevolg van agressie en geweld op het werk zijn naar schatting 367 miljoen euro per jaar.

 

Psycho Sociale Arbeidsdruk (PSA)

Agressie, stress, discriminatie en pesten op het werk geeft Psycho Sociale Arbeidsdruk (PSA). Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht maatregelen te nemen om hun medewerkers te beschermen tegen PSA.

 

Voor wie?

Onze klanten zijn werkzaam in de zorg, onderwijs, bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen. Aan de hand van een persoonlijke intake maken wij uw leerwens op maat.

 

Team

Aan de GedragsAcademie is een zeer deskundig en ervaren team van trainers en trainingsacteurs verbonden, met ieder hun eigen specialisatie op het gebied van (on)gewenst en agressief gedrag.

 

Ons Aanbod

De GedragsAcademie heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Kijk gerust eens rond op deze site. Binnen onze trainingen kunnen de deelnemers de verschillende manieren van aanpak goed oefenen. Immers, snel handelen is essentieel in het reduceren van agressie.

Klik op de agenda of neem contact op.