06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

Omgaan met agressie in de zorg

Training Omgaan met Agressie in de zorg (ISO gecertificeerd)

Agressie in de zorg komt helaas steeds vaker voor. Veranderingen in onze maatschappij en met name de mondigheid van patiënten en derden zorgen voor meer agressie en geweld in deze sector. Vooral de afdeling Spoedeisende hulp, de Kinderafdeling, afdeling Psychiatrie en de Receptie/bewaking hebben vaak te maken met agressie incidenten.

Een vrij recent onderzoek van de arbeidsinspectie geeft aan dat agressie in de zorg een omvangrijk probleem is: maar liefst 79% van het ondervraagde personeel heeft jaarlijks te maken met geweld of ongewenst / agressief gedrag. 14% wordt dagelijks met één of meer vormen van agressie geconfronteerd en maar liefst 24% ervaart dit wekelijks. De incidenten bestaan met name uit verbale agressie, maar ook fysieke agressie komen regelmatig voor.

Voor het welzijn van de medewerkers in de zorg is en goed training onmisbaar. Het is van belang dat zij effectief ongewenst, lastig en agressief gedrag tijdig herkennen en kunnen ombuigen en/of begrenzen. Dit leren zij in deze eendaagse training Omgaan met agressie in de zorg. Deze training is ISO gecertificeerd wat betekent dat u kwalitatief hoogstaande training inkoopt.

Voor wie

De training is bedoeld voor werknemers in de zorg die graag effectief lastig en agressie gedrag wil begrenzen zodat de kans op escalatie (agressief gedrag) minimaal is.

Opzet training

In deze agressietraining leren de deelnemers effectief om te gaan met verschillende soorten ongewenst en agressief gedrag en hoe dit te begrenzen. Deelnemers worden in één dag getraind op de volgende onderdelen:

 • Wat is agressie, de theorie.
 • Agressie herkennen, vormen van agressie.
 • Wat doet agressie met je? Omgaan met spanning.
 • Agressiepiramide, non-verbale signalen.
 • Omgaan met cliënten, familie en vrienden die agressief gedrag ontwikkelen of vertonen.
 • Inzicht in escalerend en de-escalerend gedrag van clienten en hun familie en vrienden
 • Succesvol ombuigen of begrenzen van agressie met behoud van relatie.
 • In trainen op begrenzen van agressie met trainingsacteur.

De training wordt ondersteunt met een ervaren agressie-trainingsacteur die de praktijksituatie van de deelnemer realistisch neerzet. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training zodat de deelnemer er gelijk in de praktijk mee aan de slag kan.

Doel van de training

Ons uitgangspunt is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie! Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag op dusdanige wijze dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. Na afloop van de eendaagse training “Omgaan met Agressie” heeft de deelnemer:

 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie.
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen.
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen met behoud van relatie.

Nadere informatie

Aantal deelnemers: 6 – 10 personen
Duur: één dag van 9.00 – 16.00 uur
Locatie: in-company of extern

Klik op de agenda of neem contact op.