06-48 15 05 63 info@gedragsacademie.nl

SOOB subsidie

Transportondernemingen die aangesloten zijn bij de CAO beroepsgoederen vervoer dragen SOOB subsidie af. Hierdoor kunnen zij bij sommige opleidingen SOOB subsidie krijgen.

Gedragsacademie voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de (voorlopige) certificering. Op grond daarvan heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek ons het certificaat ‘(Voorlopig) gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt.

Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor onze CODE95 training “omgaan met agressie”.

Wilt u meer informatie? neem dan even contact met ons op. Indien nodig ondersteunen wij u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.’